Thursday, September 8, 2016

Cafe Cội Nguồn sáng 3/4/2016...Website https://www.facebook.com/coinguon.sg

Cội Nguồn Café & Restaurant
40 Lam Sơn
Phường 6, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
Viet Nam
Tel: 0909595719
FaceBook: Cội Nguồn Café & Restaurant

Ban nhạc đang phục vụ các ngày Thứ 3,5,7 và sáng Chúa Nhật, hòa tấu nhạc trữ tình.